A TRIBUTE to the erudite Yoruba Scholar and Cultural icon who sadly left us on 17th February, 2018.
Ká tó r’erin o di’igbó – k’á ró r’ẹfọ̀n ó d’ọdàn – Ka tó r’ẹ́ni bi AKINWÙMÍ ORÒJÍDÉ ÌṢỌ̀LÁ ó dàrìnàkò, ó dojú àlá Adieu the ONLY HONEST MAN!